Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 78
Năm 2020 : 3.286
Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2020 ban  kiểm tra nội bộ của nhà trường đã tiến hành kiểm tra nội bộ đồng chí Hoàng Y Lan giáo viên chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi .

Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2020 ban kiểm tra nội bộ của nhà trường đã tiến hành kiểm tra nội bộ đồng chí Hoàng Y Lan giáo viên chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi .

Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2020 ban kiểm tra nội bộ của nhà trường đã tiến hành kiểm tra nội bộ đồng chí Hoàng Y Lan giáo viên chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi . Dự 2 hoạt động, kiểm tra hồ sơ sổ sách kiểm tra môi trường nhóm lớp và xếp loại: xuất sắc.Dưới đây một số hình ảnh ...
Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020 trường mầm non Tân Cương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021.

Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020 trường mầm non Tân Cương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021.

Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020 trường mầm non Tân Cương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021. Dưới đây là một số hình ảnh kèm theo:
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook