Trường mầm non Tân Cương: Đại diện nhà trường và cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc tham dự Hội nghị "Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu ...