Thống kê
Hôm nay : 40
Tháng 08 : 228
Năm 2022 : 5.058
Trường mầm non Tân Cương: Sáng chủ nhật ngày 05 tháng 6 năm 2022 CB, GV, NV ra quân lao động tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 88 Tu Vũ anh hùng.

Trường mầm non Tân Cương: Sáng chủ nhật ngày 05 tháng 6 năm 2022 CB, GV, NV ra quân lao động tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 88 Tu Vũ anh hùng.

Trường mầm non Tân Cương: Sáng chủ nhật ngày 05 tháng 6 năm 2022 CB, GV, NV ra quân lao động tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 88 Tu Vũ anh hùng theo công văn chỉ aạo của UBND xã Tân Cương.Dưới đây là một số hình ảnh kèm theo:
Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 2 ngày 25 tháng 4 năm 2022 nhà trường đón đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của Thành phố Thái Nguyên.

Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 2 ngày 25 tháng 4 năm 2022 nhà trường đón đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của Thành phố Thái Nguyên.

Trường mầm non Tân Cương: Sáng thứ 2 ngày 25 tháng 4 năm 2022 nhà trường đón đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của Thành phố Thái Nguyên.Dưới đây là một số h ìnhảnh kèm theo:
Trường mầm non Tân Cương: Thứ 4 ngày 06/04/2022 CB, GV nhà trường tập huấn trực tuyến chuyên đề hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ứng phó BĐKH và BVMT trong các CSGD MN.

Trường mầm non Tân Cương: Thứ 4 ngày 06/04/2022 CB, GV nhà trường tập huấn trực tuyến chuyên đề hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ứng phó BĐKH và BVMT trong các CSGD MN.

Trường mầm non Tân Cương: Thứ 4 ngày 06/04/2022 CB, GV nhà trường tập huấn trực tuyến chuyên đề hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ứng phó BĐKH và BVMT trong các CSGD MN. Dưới đây là một số hình ảnh kèm theo: