Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 78
Năm 2020 : 3.286
Ngày ban hành:
03/10/2020
Ngày hiệu lực:
03/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2020
Ngày hiệu lực:
16/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/12/2019
Ngày hiệu lực:
02/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/11/2019
Ngày hiệu lực:
16/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường Mầm non Tân Cương  xây dựng  kế  hoạch

Thực hiện công tác công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/05/2019
Ngày hiệu lực:
15/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày hiệu lực:
15/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày hiệu lực:
15/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook